5 мъже са „дясната ръка“ на Вяра Анкова в БНТ – списък и инфо!

СЕМ гласува и избра членовете на Управителния съвет на БНТ

СЕМ гласува и избра членовете на Управителния съвет на БНТ. Кандидатурите бяха предложени от генералния директор и председател на УС Вяра Анкова.

Членовете на УС са четирима и се избират с мандат от 3 години. Всеки един от тях ще участва в цялостното управление на БНТ и ще отговаря за определен ресор:

  • Анастас Гьоков – „Технологии и цифровизация”
  • Атанас Кацарчев – „Финансова политика и антикризисни мерки”
  • Бойко Станкушев – „Програмно развитие”
  • (на снимката)

  • Огнян Златев – „Стратегия, европейски програми и професионално развитие”

Повече за новоназначените в БНТ:

Анастас Наумов Гьоков

Член на УС на БНТ

Ресор – „Технологии и цифровизация“

Анастас Гьоков е роден на 22 септември 1968 г., завършил Технически университет, специалност “Радио и телевизионна техника”. Още в началото на своя стаж той се запознава с цифровите телекомуникации и предаването на данни. Но по-важното е работата в съвместното предприятие на американския гигант в телекомуникациите SPRINT и БТК, която му дава възможност да изучи най-добрите практики в корпоративното управление.

Впоследствие е работил в области, тясно свързани с телекомуникациите и по-специално с Интернет. Работата му в японската компания V-Sync Тechnology му дава поглед върху особеностите на интелектуалната собственост при цифровото разпространение на съдържание. При работата си в Транс Телеком той се запознава с една от най-модерните технологии за безжични комуникации – WiMAX. Бил е и консултант на телевизия “Ре:ТВ”, като прилага уменията си за изграждане на цялостната файлово базирана телевизионна инфраструктура.

Гьоков е участвал като консултант при проектирането и изграждането на
системата Аvid, както и на архивиращата сиситема в БНТ и ги познава отлично.

Владее английски и руски език.

Атанас Славчев Кацарчев

Член на УС на БНТ

Ресор – „Финансова политика и антикризисни мерки“

Атанас Кацарчев е роден на 24 декември 1966 г. Завършил е Университета за строителство, архитектура и геодезия. Притежава дългогодишен опит в областта на данъчната и бюджетната политика. Има стаж в данъчната администрация и Министерство на финансите – като директор на Дирекция “Данъчна политика”, заместник-министър, съветник на Министъра на финансите. Като заместник-министър  на финансите е отговарял за ресори  митници, данъчна администрация, Агенция за държавни вземания, Агенция за държавен застрахователен надзор.

Участвал е в работната група за изучаване на европейския опит и внедряване в България на програмното бюджетиране.

Той притежава допълнителна квалификация за управленски кадри в областта на данъчните администрации, както и по въпросите на европейската фискална политика, данъчното облагане на неправителствени организации.

Атанас Кацарчев е бил член и Председател на Надзорния съвет на “Информационно обслужване” АД.

Владее английски и руски език.

Бойко Христов Станкушев

Член на УС на БНТ

Ресор – „Програмно развитие“

Бойко Станкушев е роден на 23 май 1954 г. Завършил е СУ „Климент  Охридски“ и притежава доказан професионален опит в областта на журналистиката – в печатни и електронни медии.

В периода 1989 г. – 1992 г. последователно е бил репортер и редактор на информационните емисии “По света и у нас”, репортер и водещ на “Панорама”, водещ на късната информационна емисия “В края на деня”, автор на редица документални филми.

В периода 1991 г.-1992 г. е бил програмен директор на “Канал 1” и  “Ефир 2”. Работил е още в телевизии “Евроком”, “Скат” и “Ден”.

Участвал е в учредяването и е работил като председател на Националната организация на кабелните оператори.

Съучредител е на Форум “Свободно слово” и “Българска медийна коалиция”.

В продължение на четири години е съавтор и водещ на телевизионното предаване за разследваща журналистика “На чисто”.

Бил е водещ на предаване със същото наименование в програмите на радио “Свободна Европа” и “Нова Европа”.

Владее английски и руски език.

 
По темата: ,