Академията на Евровизия 2012 обявена от БНТ – пълен списък!

Стефан Димитров е председател на Академията на Евровизия

Според регламента на конкурса председателят на Академията се определя от Генералния директор на БНТ. Тази година отново беше поканен известният и многоуважаван композитор Стефан Димитров. Академията за песенния конкурс Евровизия 2012 вече е сформирана. БНТ изпрати покани до професионалните организации на изпълнителите, композиторите, продуцентите, поетите, на медиите с музикална насоченост, музикални училища и националните медии, които да предложат представители за Академията. Тази година те са общо 21:

„ПЕСЕНЕН КОНКУРС НА ЕВРОВИЗИЯ 2012”

АКАДЕМИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стефан Димитров

ЧЛЕНОВЕ:

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМПОЗИТОРИ

Ангел Заберски

Хайгашод Агасян

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ

Михаил Белчев

СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ

д-р Йордан Ефтимов

“ПРОФОН”

Георги Енчев

Васил Гюров

„МУЗИКАУТОР”

Александър Петров

Живко Колев

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ МУЗИКАЛНИ И ТАНЦОВИ ДЕЙЦИ

проф.Теодора Павлович / Цветан Цветков/

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ “П.ВЛАДИГЕРОВ”-

СОФИЯ

проф.Мария Георгиева Ганева

НАЦИОНАЛНО МУЗИКАЛНО УЧИЛИЩЕ “Л.ПИПКОВ”-СОФИЯ

Милка Митева

НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА “ПРОФ.ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ – РУСЕ

Отказали участие

АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО /АМТИИ/ – Пловдив

Петър Салчев

НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА „ПАНАЙОТ ПИПКОВ” – /НУИ/ -Плевен

Диана Русева

Б Т А

Юрдан Лазаров Лазаров

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО

Кристиян Бояджиев

ДАРИК РАДИО

Драгомир Симеонов

АБРО, БИ ТИ ВИ MEDIA GRUP,

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

Анна-Мария Тонкова

Васил Димитров

Атанас Генов

Георги Костов

АСОЦИАЦИЯ НА РЕКЛАМНИТЕ АГЕНЦИИ –  БЪЛГАРИЯ

Мариана Брашнарова / Илиян Стойчев/

Срокът за участие и подаване на песни е до 11 ноември 2011 г. За да бъдат допуснати за участие е важно композициите напълно да отговарят на всички условия, публикувани в сайта на БНТ :

http://eurovision.bnt.bg/wp-content/uploads/2011/09/pravila_2012.pdf

 
По темата: , ,