България – лидер в енергията на бъдещето? „Темата на Нова“

Събота, 28 май, 19:30 ч. в „Темата на Нова”: Енергията на бъдещето
автор: Николай Василковски

Слънцето грее еднакво за всички, и то абсолютно безплатно. Някои обаче успяват да превърнат този неизчерпаем източник в успешен бизнес. Ако ни се струва, че слънчевата енергетика е нещо далечно, непознато и все още непроучено – грешим. Този тип енергия вече има дълбоки корени в цяла Европа. Дори и у нас.

България е една от най-слънчевите държави в Европа. И ако страната ни си изиграе правилно картите, можем да сме сред лидерите в енергията на бъдещето. За един час на земната повърхност попада толкова слънчева енергия, достатъчна да захрани планетата за цяла една година.

А все по-често ще чуваме терминът фотоволтаика. На практика това е производството на електричество от слънчевата светлина, а назад в историята тази идея се ражда преди 170 години, когато французинът Александър Бекерел пръв изследва т.нар. фотоволтаичен ефект – процесът, при който в даден материал се създава електричество под действието на светлината. Повече от век по-късно улавянето на слънчевата енергия става чрез соларни панели…

Има ли бъдеще фотоволтаичните паркове у нас? Каква е ситуацията в Европа? Има ли инвеститорски интерес към България? Има ли подкрепа от държавата и кой има волята да премине през целия бюрократичен механизъм у нас?

Видео запис от предаването можете да видите тук (епизод 71):