БНР спира проекта за радио в Плевен

Да се предостави безвъзмездно за управление на Българско национално радио (БНР), недвижим имот – частна общинска собственост, реши Общинският съвет на Плевен, информират от пресцентъра на местния законодателен орган. Става дума за помещение от 31 кв. м, намиращо се на третия етаж в масивна четириетажна сграда на ул.“Васил Левски“ №144 в града. Решението бе прието с гласовете на 35 от съветниците, нито един против, 2 гласуваха „въздържал се“.

В предложението до съветниците се посочваше, че на 19.05.2017 г. е постъпило писмо от Генералния директор на БНР за предоставяне на въпросното помещение в сградата на ул.“Васил Левски“ №144. Повече от 10 години националното радио е ползвало гореописания общински имот, като през 2016 г по искане на БНР му е бил предоставен друг с цел разкриване на нова регионална радиостанция в Плевен. Поради промяна в плановете обаче, от БНР са внесли искане за подновяване на договора за ползвания през изминалите 10 години кореспондентски пункт.

Предвид гореизложеното и на основание съответните нормативни актове, Общинският съвет реши помещението в сградата на ул.“Васил Левски“ №144 да бъде предоставен отново за нуждите на БНР за срок от 5 години. Консумативните разходи, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, както и такса смет и данък сгради за имота, пропорционално на предоставената общинска площ са за сметка на БНР, се посочва още в решението на съветниците.

Инфо: Plevendnes.com

 
По темата: