Да изчистим България за един ден – на 26 април 2014 г.

 „Да изчистим България за един ден” ще се проведе на 26 април 2014 г.

Картата на кампанията спечели награда на 15-ия Световен ден на географските информационни системи

Следващата година кампанията „Да изчистим България за един ден” ще се проведе на 26 април. За трети пореден път bTV, съвместно със своите партньори от бизнеса, държавната администрация, неправителствени организации, училища и други, ще осъществи най-мащабната доброволческа акция в България.

През 2014 г. освен традиционните организатори, в подготовката на кампанията ще се присъединят и Националното сдружение на общините в Република България и Асоциацията на еколозите от общините в България, с което се очаква значително да се подобри организацията на дейностите по места.

По повод 15-ия Световен ден на географските информационни системи, картата на „Да изчистим България” беше отличена с приза за най-интересен анализ на географски данни. През следващата година кампанията ще продължи да използва картата за маркиране на замърсените места в България.

В началото на 2014 г. световната организация „Let’s Do It” ще организира редица срещи на представители от всички страни, където се провежда кампанията, на които да бъде развита дългосрочна стратегия за бъдещото разгръщане на инициативата и за насърчаване на опазването на околната среда.