Да закрием ли БНТ като в Гърция? Телевизията-майка казва НЕ!

След радикалното решение на гръцките власти да закрият телевизия ERT – без никакво предупреждение, за да няма стачки, „притеснените” БНТ и БНР излизат с обща декларация. Каналът ERT World при българските кабелни оператори излъчва черен екран.

БНТ и БНР подкрепят позицията на EBU по повод   закриването на Гръцкото радио и телевизия /ERT/

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

Българската национална телевизия /БНТ/ и Българското национално радио /БНР/ се присъединяват към изразената позиция на Европейския съюз за радио и телевизия /EBU/ по повод решението на гръцкото правителство за закриването на Гръцкото радио и телевизия /ERT/.

БНТ и БНР се солидаризират с изразената тревога и разочарование на европейската общност на радио и телевизионните оператори. Двете български национални обществени медии категорично настояват да бъде отстоявано и спазено правото на гръцките граждани за достъп до обективна  информация.

Считаме, че обществените медии играят съществена роля в поддържането на това право, като упражняват обществената си функция и са гарант за предоставяне на обективни новини и висококачествено съдържание, удовлетворяващи нуждите на широката аудитория.

Съществуването на обществените радиа и телевизии и тяхната независимост от правителствата в съответните държави са в основата на демократичните и плуралистични общества.

Убедени сме, че  националните обществени радио и телевизионни организации са по-важни от всякога във време на национални изпитания.

 
По темата: ,