„Договорът от Лисабон“… и какво от това? „Темата на Нова“

Неделя, 13 декември, 19:30 ч. в „Темата на Нова”:
„До Лисабон и назад…”
автор: Олег Иванов

Въпреки фойерверките и пищната церемония в Лисабон, Европейският съюз някак между другото, почти тихомълком, откри широко прокламираната нова ера. В сила влезе станалият пословичен със своята неразбираемост и ратифициран с мъка Лисабонски договор. Подписан преди две години в португалската столица, този договор получи ореола на спасител на единността на съюза, почти фатално разклатена при отхвърлянето на Общата Европейска конституция през 2005 г.

На практика Договорът от Лисабон също е един вид конституция, но не съвсем. Той трябва да направи Европейският съюз по-демократичен, по-открит и по-ефикасен, убеждават ни евролидерите.

След като личният кръстоносен поход на чешкия президент Клаус срещу Договора беше озаптен, приемането стана факт… И какво от това?