Енерджи „бедняци“ с удвоена заплата от любимото радио!

Радио ENERGY удвоява заплатата ти, но само ако е до 500 лева!

Най-новата игра на радио ENERGY стартира в понеделник

Радио  ENERGY ще удвои заплатата на някои от своите фенове. От този понеделник, 10 март, всеки може да се включи и да участва в новото приключение на любимото радио.

След като съвсем наскоро в ефира на радио ENERGY избра най-готиния шеф и го награди за качествата му, сега е ред някой слушател да удвои приходите си като възнаграждение.

Единственото, което слушателите трябва да направят е да слушат внимателно любимата честота. Всеки понеделник, точно в 8:05 сутринта, в ефир ще се обявяват две песни, които ще са и печелившите за цялата седмица. Всеки ден, от понеделник до петък, когато чуят една от тези две печеливши песни, слушателите трябва да се обадят на ефирния телефон. Този, които е най-бърз и се свърже пръв, автоматично печели 50 лева.

Ако пък сред феновете има някой, който успее да чуе и двете песни една след друга, той трябва да се обади и, ако отново е пръв, може да спечели от радио ENERGY сума равна на удвоената му нетна заплата.

Любимата радиостанция ще раздава наградите в продължение на цели 4 седмици – един цял месец на големите награди.

ТОВА, КОЕТО „ЕНЕРДЖИ“ ПРОПУСКАТ ДА ПОСОЧАТ В ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ И Е УПОМЕНАТО САМО В САЙТА ИМ Е СЛЕДНОТО!

Всеки участник в Промоцията, който пръв се обади на телефон 0888 895 895, след края на двете печеливши песни за седмицата,  излъчени една след друга, печели сума, равна на получената от него  нетна работна заплата за месеца, предхождащ месеца на обаждането, удостоверена с фиш, издаден от работодателя му.

Най-високият размер на възможната награда е 1000 /хиляда/ лева. За нетни заплати, чиито двоен размер надвишава посочения в предходното изречение размер, Организаторът не носи отговорност.

Това означава, че само получаващите заплата на стойност до 500 лева могат да се „облажат“ от реалния размер на прокламираната награда! Наскоро излезе официално изследване, според което средната заплата в столицата е 1100 лева. Дали „Енерджи“ заблуждават широката общественост – оставяме на вас да прецените!