Епизоди 1863, 1864, 1865 на Малката булка от 03.10.2016


Какво се случва в епизода на сериала „Малката булка“? Информация на Малката булка/ Balika Vadhu:

ПОНЕДЕЛНИК
Диса отново е обладана от Деви (богиня) и заплашва Балка, че ще има лоши последствия, защото е завързала Нимболи за дървото. Родителите на Кундан и падат в краката и я молят да им даде още един шанс. Накрая, Диса се съгласява и им казва, че иска да освободят Нимболи . Балка е притеснена и отива да търси снаха си намира я в склада . В Джайтсар Ананди разказва на всички за срещата си с Нимболи и , че тя е усетила странна привързаност към момичето .Акирадж и Балка решават да намерят друга жена за Кундан , а Нимболи да я задържат като прислужница. Ману измисля извинение за Аби, който без да иска е разлял вода върху файловете на Джагдиш . Пуджа моли Ману да й помогне по математика, но той си тръгва , спомняйки си, че трябва нещо да свърши за Джагдиш. Докато Aкирадж и Балка се сбогуват с Пуран и Гита на изгладнялата Нимболи се замайва и пада с делвите , пълни с вода. След като дочува, че Акир и Балка планират сватба за дъщеря си , Нимболи изтичва при Камли и й казва всичко, което е чула. По-късно Нимболи научава , че Камли иска да се омъжи за Гопал .

Какво се случва в епизода на сериала „Малката булка“? Информация на Малката булка/ Balika Vadhu:

ПОНЕДЕЛНИК (03.10.16)
Диса отново е обладана от богинята и казва, че краят на майката на Кундан е дошъл. Като чува това Балка пада в краката на Диса и моли за прошка, но Диса излиза от къщата. Родителите на Кундан падат в краката й и молят за още един шанс. Накрая Диса се съгласява и им казва, че може да види Нимболи в килера жива и здрава. Балка се втурва там и е облекчена виждайки Нимболи да спи там. От друга страна Ананди, която се е върнала в Джейцар разказва на всички за срещата си с Нимболи. Казва, че е усетила странна привързаност към Нимболи. По-късно Ананди и Ману, използвайки свои начини, карат Аби и Ману да разберат стойността на приятелството. Диса пита Нимболи какво се е случило в гората и тя й разказва всичко за Ананди и как тя я е помислила за вещица. После й казва как Ананди я е изпратила до вкъщи. Аби разлива вода върху файла на Джагдиш и моли Ману да го спаси от баща му. Междувременно Балка кара Нимболи да донесе вода от кладенеца преди закуска. Нимболи разлива водата и чупи делвите пред Балка и й казва, че няма сили, тъй като не е яла нищо. По-късно Нимболи вижда Камли и Гопал в манговата градина заедно и я пита какво прави тук. Камли някак си успява да убеди Нимболи и се справя със ситуацията. След това Нимболи приготвя мляко за Камли, но Кундан идва и взема чашата от ръката й. Камли вижда това и се опитва да се намеси, но Кундан й казва да млъкне и да не говори срещу него, тъй като той е мъж и има специални права. Тогава в пристъп на гняв хвърля чашата на земята и казва на Нимболи, че ще й даде урок. От друга страна Ману е много притеснен за липсващите си тетрадки и не осъзнава, че това е шега на Пуджа.

Гледай видео запис от сериала онлайн или тук