Европа е опустошена от чума – „Черната смърт“ по Viasat History

Черната смърт  – премиера на 16 декември по Viasat History

Филмът е впечатляващ разказ за кошмарната пандемия от чума, опустошила Европа през XIV век, сеейки разруха и смърт в продължение на цели три години. Ще проследим разпространението на болестта и ще научим за смразяващите социални реакции, до които довежда,както и за сериозните икономически и политически последствия от пандемията.

Пандемията на Черната смърт през XIVвек е била безпрецедентно бедствие от ужасяващ мащаб, застигнало Европа и унищожило една-трета от населението на континента. Чумата разтърсва из основи богатото, сравнително добре разселено и уверено в себе си общество на Западна Европа от средата на XIV век. Позовавайки се на съвременни хроники, документалната лента показва как на ужаса от болестта съперничел ужасът от начина, по който хората реагирали на нея. Брат изоставял брата, често съпругата – своя съпруг. Родители отказвали да се грижат за болните си деца, роднини и приятели странели един от друг. Заразените били безмилостно заключвани в домовете им и оставяни да умрат. Връзките в обществото се разпадали.

Страхът, съчетан с невежество, породил етническа омраза в страховит мащаб. Съсед се обръщал срещу съседа, а в над 100 града из целия континент се извършили масови убийства на евреи. Опустошена от погроми и всеобща криза на вярата, Европа билазастрашена от анархия.

Хората изоставяли села и ферми, никой не събирал реколтата, не се грижел за добитъка, не произвеждал храна. Стотици загинали от глад. Не се зачитали нито човешките, нито религиозните закони. Никой не ходел на работа, труповете на умрелите не били погребвани, канализационната система не функционирала. Всеки можел да прави, каквото си иска. Тъй като хората не вярвали, че изобщо ще оцелеят, живеели ден за ден и искали единствено да се забавляват. Мнозина прекарвали по цели денонощия в пиене и се настанявали без разре шение в изоставените къщи като в собствени.

Този документален филм показва как масовото унищожение, причинено от Черната смърт, променило из основи обществото в Италия, Франция и на британските острови. Поради недостига на работна ръка оцелелите селяни вече можели да изискват и получавали изумително високо заплащане. Немалко напускали именията, в които били работили до момента, и отивали да работят при други господари или в градовете. Налагайки тези социални и икономически промени на управляващата класа, въпреки нежеланието й, чумата дестабилизирала съществуващата тогава политическа система. Устоите на всичко били под заплаха, а гаранцията за спокоен живот на феодалите постепенно изчезвала.

Филмът разглежда въпроси, свързани с медицината, религията, суеверията и обществото, като представя както анализи от страна на експерти – водещи историци, така и драматични възстановки по хроники от XIV век за пандемията на Черната смърт.

ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ:

Пандемията на Черната смърт от 1347 г. –1350 г. е сред най-смъртоносните пандемии в човешката история. Науката все още не успява да намери обяснение за нея, макар че основно се смята, че е била бубонна чума. Разпространението на болестта намалява през 1350 г., но тя не изчезва напълно. През следващите 300 години се появяват нови епидемии, но никоя не е т лкова смъртоносна.