Гледай онлайн Моята карма еп. 699 30.03.2017

Четвъртък

Акаш и Санкрант се сбиват с хората на Махарани . Махарани насочва пистолет във врата на Акаш .

Митхи и Каджри пътуват към дома си . Акаш и Санкрант и Екадаши са завързани са завързани , хората на Махарани са насочили нож към гърлото на Екадаши и заплашват ,че ще я убият . Павитра и тя е завързана . Махарани я пита къде са Митхи и Каджри . Павитра казва ,че не знае .

Махарани е насочила нож и към врата на Акаш и брои , кога ще дойде жена му . Митхи през това време е пред дома на Бундела , но сарито и се захваща за вратата на колата . Митхи го измъква и се прибира .

Звани на вратата и и отваря Махарани . Митхи е шокирана да я види . Акаш и казва да бяга , Митхи вижда ,че той и другите са завързани и тръгва да бяга . Махарани казва на хората си да тръгват след нея . Митхи е до оградата , но не може да я отвори , защото е заключена , тя вика за помощ .

Мукта и Юви си говорят . Хората на Махарани хващат Митхи . Митхи е в дома на Бундела , Махарани и казва нещо и после завързват и нея . Махарани се смее .

Тапася и Ратхор си говорят за Мукта , Вишну, Митхи и Акаш .

След разговора си Юви и Мукта се прегръщат . Махарани пита Митхи къде е Каджри .

Махарани развързва Митхи и я води някъде . Акаш вика и хората на Махарани го удрят по главата .

Махарани води Митхи в стаята и я бие . Екадаши казва къде е Каджри . Акаш се опитва да отиде при Митхи , но мъжете го удрят и той припада .

Махарани слиза долу с Митхи , завързват я . Митхи гледа към Акаш и забелязва ,че са му направили нещо . Екадаши и казва нещо . Митхи пита Екадаши какво се е случило с Акаш .

Махарани Екадаши и Павитра да танцуват . Телефон звани и го дават на Махарани .

Юви гледа Вишну . Акаш се свестява , мъжете пият и се веселят. Екадаши и другите виждат ,че вече в е съзнание . Акаш заедно със стола се опитва да вземе един от телефоните . Митхи , Екадаши и Санкрант го виждат и се усмихват . Акаш успява да го вземе . Той набира Ратхор .

Юви отива в дома на Тхакур и казва нещо на Мукта за Вишну . Мукта отива при него и пита къде е Вишну . Тапу и Ратхор също са там .

Един от хората на Махарани отива и взема телефона от Акаш и го хвърля на земята , телефона се чупи.

Юви казва на Мукта ,че Вишну е в болницата . Всички отиват при него . Мукта отива при Вишну и плаче .

Ртахор и Юваан си говорят . Джоги говори с Доктора за Вишну и го пита да ли ще се оправи .

Мукта плаче . На вратата на Бундела се звани . Мъжете са завързали устите на Акаш , Санкрант и другите , за да не викат . Заплашват Павитра с нож и я карат да отвори .

Тя отваря и вижда Ратхор и Мукта . Ратхор пита къде е Акаш . Павитра ги лъже .

Гледай видео запис онлайн или тук или тук или тук

Инфо: Моята карма/Uttaran – Официална страница