Глобяват Мтел заради Близу

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) глоби с малко над 82 хил. лева мобилния оператор „Мобилтел“ ЕАД, който е правоприемник на „Близу Медиа енд Броудбенд” ЕАД. Сумата на глобата представлява 0,1% от нетните приходи от продажби на дружеството за 2016 г. Санкцията е наложена заради установени практики за нелоялна конкуренция.

Проверката е образувана по повод влязло в сила съдебно решение от началото на 2017 г. на Върховния административен съд (ВАС), с което е отменено предишно решение на КЗК в частта, в която е установено нарушение и е наложена глоба. С това съдебно решение преписката бе върната на КЗК за ново произнасяне със задължителни указания.

Впоследствие експертите на комисията се съобразяват със съдебното решение и извършват подробен анализ на действията на „Близу“, свързани с предлагането в края на 2012 г. на пакетна услуга (телевизия и интернет) заедно с бонус пакет “HD Супер Спорт“.

Както е установено в първоначалното и настоящото производство пред КЗК, услугата (пакет телевизия и интернет) се рекламира и предлага с бонус пакет спортни програми „HD Super Sport“ (5 спортни и 2 други програми) с промоционални цени за срока на договора (12 или 18-месечен).

Ведомството обаче установява, че по-малко от 6 месеца след предлагане на промоционалната услуга повечето спортни канали в бонус пакета “HD Супер Спорт“ са спрени, а потребителите не са информирани за това. В същото време обаче през май 2013 г. „Близу“ започва да предлага нов пакет „HD Селект“ със същите спортни програми, но срещу допълнително заплащане.

По този начин клиентите на кабелния оператор, които са привлечени от предложението да ползват пакета “HD Супер Спорт“ безплатно, трябва да заплатят допълнително, за да продължат да гледат същите спортни канали в пакета „HD Селект“.

Според ответника рекламните послания не са в състояние да заблудят и да повлияят на съзнанието на потребителя, тъй като посочената в тях информация е „точна, ясна и конкретна, като в допълнение и съобразно способността за възприятие на средно интелигентния, информиран и предпазлив потребител, са посочени телефон за контакт и интернет страници, от които всеки потребител може да придобие допълнителна информация относно процесния пакет“.

Компанията твърди, че рекламата не може да повлияе на икономическото поведение на потребителя и оттук не може да последва увреждане на интересите на конкурентите. Освен това броят абонати, възползвали се от промоционалния пакет, бил несъществен спрямо броя абонати, ползващи услуги, сходни на предлаганите.

Ответното дружество не отрича твърденията на сигналоподателя, че за ползването на спортните канали, които са били част от бонус пакета, а впоследствие част от съдържанието на пакета HD „Селект“, потребителят трябва да заплати допълнителна цена. Това обстоятелство също не е упоменато в Общите условия на дружеството с крайните потребители, нито в договорите, сключени с тях, нито в рекламната кампания на дружеството за промотиране на услугата.

КЗК установява, че това противоречи на добросъвестната търговска практика и привличането на абонати по този начин уврежда интересите на конкурентите на „Близу“ и на самите потребители.

За подобни нарушения законът предвижда санкция в размер до 10% от оборота на нарушителя за предходната финансова година. Но при определянето на глобата се вземат предвид тежестта и продължителността на нарушението, както и смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства.

В настоящия случай КЗК изхожда от обстоятелството, че в конкретния случай не е осъществено мащабно, масирано популяризиране посредством използване на много и различни медии и други средства за масово осведомяване. Представянето е било осъществено единствено чрез използване на интернет страницата на дружеството.

Освен това тя взема предвид и факта, че пакетната двойна услуга и бонус спортния пакет към нея са рекламирани и предлагани за кратко в рамките на един месец, но недобросъвестните промени в бонусния пакет са извършвани за по-дълъг период, който е общо 6 месеца. Същевременно обаче според събраните в производството данни (от ответника и от назначените в съдебното производство експертизи) отливът на клиенти от негови конкуренти заради промоцията е минимален.

Ето защо експертите на КЗК класифицират нарушението като леко, като размерът на санкцията тук следва да възлиза на до 2 % от размера на нетните приходи от продажби на предприятието за предходната финансова година. Според финансовия отчет на „Близу Медиа енд Броудбенд” ЕАД нетните приходи от продажби на дружеството (като самостоятелен субект преди вливането в „Мобилтел“ ЕАД) за предходната финансова 2016 г. са в размер на 87,277 млн. лева. Наложената глоба възлиза на 0,1% приходите, т.е. 87 277 лв.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.

„В момента все още анализираме решението на Комисията за защита на конкуренцията и след като този анализ приключи, ще преценим какви ще бъдат нашите последващи стъпки“, поясниха от компанията пред Investor.bg.

Инфо: Investor.bg

 
По темата: ,