Индивидуални договори с Мобилтел, Нетуоркс-България и Комнет – бъдете нащрек!

Комисията за защита на потребителите (КЗП) поведе война срещу неравноправните клаузи на трите мобилни оператора, които съдираха кожата на всеки, поискал предсрочно прекратяване на договора. Порочната практика бе, който поиска развод, да плати всички вноски до края на договора. Регулаторът успя да стигне до консенсус с БТК (Виваком) и Мтел при евентуална раздяла клиентът да плаща само три вноски неустойка. Предложението обаче се отхвърли от Теленор, срещу който КЗП води дело.

Дали обаче можем лесно да се разделим с доставчика на интернет или телевизия, ако не сме доволни? Оказва се, че в повечето случаи сме закрепостени, тъй като сме обвързани със срочен договор. От Асоциация „Активни потребители“ са се сблъскали с редица капани, в опита си да проверят как действат по-големите телекомуникационни компании – в т.ч. мобилен и фиксиран интернет, мобилни и фиксирани телефони, цифрова и кабелна телевизия, и доколко техните клаузи са в съответствие със стандартите на потребителска защита съгласно българското и европейското законодателство.

През септември и октомври 2017 г. са проучени общите условия на 21 доставчика на електронни съобщителни услуги, като броят на разгледаните общи условия е 30. Първият шокиращ извод от анализа е, че в доста от общите условия изобщо не е уредено предсрочно прекратяване. В 6 от тях не се посочва изрична клауза за правото на потребителя да прекрати предсрочно срочен или договор с минимален срок.

Неустойка в пълен размер, т.е. всички такси до изтичане на договора, или неустойка, предвидена в индивидуалния договор, се изисква на потребители на Мобилтел, респ. BLIZOO и Булсатком.

Лоша практика е тенденцията за изваждане на някои по-чувствителни клаузи от обхвата на общите условия и прехвърлянето им в индивидуалните договори. Прилагането на този подход е изключително неблагоприятен за потребителите. Поставя ги в неравностойната позиция да не познават предварително условията по договорите и да се изправят пред положението на момента, при самото подписване на индивидуалния договор, без да могат практически да договорят условията по него.

Пренасочване към индивидуалния договор се среща в 7 общи условия на операторите Мобилтел, Нетуоркс-България и Комнет. Те засягат услугите мобилен телефон, фиксиран интернет, фиксирани телефонни услуги, цифрова телевизия, радио и телевизионни услуги чрез кабелна мрежа. Освен това повечето от анализираните общи условия са необосновано обемни, сложни и трудни за разбиране от средния потребител.

ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ

Има и добри практики, като ясно разписана в общите условия възможност за предсрочно прекратяване на договор. БТК (Виваком) са лоялни за услуги чрез интернет VIVACOM Fiber Net, мобилен интернет, а VIVACOM TV иска неустойка в размер до 3 месечни вноски, без отстъпки. Същия принцип прилагат и Телекабел, и М Сат Кейбъл.

Друга положителна практика, прилагана само от 4 оператора, е, ако потребителят влезе в затвора или почине, договорът автоматично да се прекрати, без да остават длъжници роднините.

Инфо: Вестник Марица