Истина ли е описаното в Библията? Очаквай по Viasat History

От 2 юни по Viasat History
Библейски загадки
Оригинално заглавие: Riddles of the Bible
Държава: САЩ
Година: 2006

Библейски археолози и религиозни изследователи в сътрудничество с геолози, криминолози-астрономи, палеоентомолози, метеоролози, биолози, физици, сеизмолози и вулканолози обхождат планетата, посветили се на най-трудно постижимата и спорна задача в библейските проучвания: да се установи дали описаните в Библията истории се основават на действителни събития.

Епизод 1: Това е една от най-позорните истории в Библията – разказ за два града, застигнати от зла участ. Содом и Гомор са унищожени от Бог като наказание за извършван от тях ужасяващ грах. Векове по-късно Бог, съвместно с Исус Навин, изсипва своя гняв върху друг безнравствен град – Йерихон. Наистина ли са се случили тези библейски истории или са само поучителни басни? Изследователи на библията и учени анализират археологическите и геоложки данни в търсене на отговор на загадката за Изгубените градове.

Епизод 2: Епично научно пътешествие около света в търсене на истината, свързана с най-ценния предмет, споменат в Библията – Изчезналия кивот.

Епизод 3: Битката за Армагедон; Четиримата конника на Апокалипсиса; Звярът с номер 666… Всички те се споменават в тази библейска книга. Но дали това Откровение е със силата на пророчество?

Епизод 4: Научно изследване на десетте бедствия, изпратени от Бог на Египет, както и на разделянето на Червено море, в търсене на истината за това дали тази библейска история се е случила наистина.

Епизод 5: Това е вероятно най-известната история от Библията: за един праведен човек, наречен Ной, който построил ковчег и така оцелял при наводнение. Това, което му се е случило, или по-скоро не му се е случило, повдига въпроси от геоложки и астрономически характер, както и свързани с картата на Земята. Най-главният от тези въпроси е: истинско събитие ли е това?