Как се мери теглото на планина? Ново по Da Vinci Learning!

Сряда, 6-ти юли 2011 г., 21.30 ч.

Сурова наукаПланини

Екипът на „Сурова наука” се изправя пред едни от най-високите и скалисти терени в Северна Америка.  Задачата е неимоверно сложна.  Ще стигнат ли до върха?  Четиримата учени-пионери включват: един смелчага-ботаник, чиято любов към девствената природа е готова да го отведе навсякъде, един всезнайко-химик със злъчно чувство за хумор, един всестранно развит изобретател, физик и инженер, и един изследовател по науките за Земята, който никога не се предава.

Базата им се намира в изоставена минна мелница високо в планините на Колорадо – САЩ.  Мелницата се намира по склоновете на Маунт Киндл – един от най-високите върхове в Колорадо.

Извисявайки се над околността, той ще се разпорежда с живота на четиримата учени.  Те ще се озоват на ръба на най-големия затихнал вулканичен кратер в света.

Геолозите са прекарали десетилетия в измервания на тези планини, но четиримата учени ще разполагат само с три дни.  Тяхното предизвикателство е да определят основните показатели на планината – височината и теглото й, без помощта на хеликоптер.

Как може да се измери, или по-точно – да се претегли цяла планина?  Когато науката загрубее, а грубото стане трудно – гледайте „Сурова наука”.