Кошлуков с нова фирма, отстъпва марката „Ноу Фрейм“

Към момента оперират „Ноу Фрейм Медия“ и „Ноу Фрейм България Медия“, като част от екипа на Кошлуков е привлечен в новата фирма

На 13 ноември бяха разпространени следните две официални писма:

1) Писмо с допълнение от !no frame media – фирма на Емил Кошлуков и Виолета Сечкова:

В отговор на много въпроси от медиите за собствеността на продуцентска компания !no frame media бихме искали да заявим:

!no frame media е акционерно дружество, собственост изцяло на Виолета Сечкова и Емил Кошлуков, с разпределение на дяловия капитал в съотношение съответно 45% към 55%. Г-н Николай Бареков никога не е притежавал дялове в дружеството. Държим да заявим, че не възнамеряваме да продаваме такива дялове и в бъдеще. В Търговския регистър информацията за дяловото разпределение на компанията може да бъде проверена от всеки, който се интересува.

Към момента продуцентска компания !no frame media не се занимава с телевизионна продукция, а предаването на един от собствениците – „Факторът Кошлуков”, е продуцирано от негова лична фирма със същото име.

!no frame media продължава да изгражда и развива техническата си база и в момента насочва дейността си към по-големи формати – рекламни кампании, сериали и филми за международния пазар.

Нашата компания е в преговори да предотстъпи своя корпоративен бранд – лого, заставки и т.н. на новоучредената фирма „Ноу фрейм медиа България”, която в момента произвежда голяма част от продукциите за TV7.

След финализиране на тази сделка, ние с Виолета Сечкова ще обявим новото име и лого на нашата продуцентската компания.

С уважение,

Емил Кошлуков

Виолета Сечкова

Последва допълнение:

Новоучреденото дружество „Ноу Фрейм Медиа България“ АД, пое всички дългосрочни продукции, по които  „Ноу Фрейм Медиа“ АД е било страна.

За тази цел част от екипа на „Ноу Фрейм Медиа“ АД, премина в редиците на „Ноу Фрейм Медиа България“ АД, и желаем успех в реализирането на целите на колегите.

В момента двете дружества се намират в преговори относно корпоративния бранд, логото и други точки, касаещи тяхната дейност.

С Уважение: Емил Кошлуков

2) 6 минути по-късно – писмо, подписано от Антон Гугов:

От името на „Ноу Фрейм Медия България“ АД,

Нашата компания „Ноу Фрейм България Медия“ АД наследи и работи по всички договори, подписани от дружеството „Ноу Фрейм Медия“ АД с няколко национални телевизии. Ние ползваме материално-техническата база под наем, тъй като имаме дългосрочни договори с няколко продуцентски компании, няколко телевизии, вкл. работим като ко-продуценти с: Междинна станция“ ООД и други водещи продуцентски компании. Дружеството реализира и водещи формати като: „Музикална академия“, „България без цензура“, „Следващият, моля“ и т.н.

Екипът на нашата компания е събран изцяло от г-н Николай Бареков и оперативно изпълнява стратегическите цели, които сме си поставили при основаването на компанията преди няколко месеца.

В тази връзка, желаем да се разграничим от старото „Ноу Фрейм Медия“ АД, с което ние сме само в търговски отношения и преговори, както става ясно от думите на г-н Емил Кошлуков.

С УВАЖЕНИЕ:
А. ГУГОВ, Изпълнителен директор