Красимир Каракачанов награждава Красимир Узунов – шеф на Радио Фокус

Министърът на отбраната Красимир Каракачанов удостои президента на Радио и Агенция „Фокус“ о. р. старши лейтенант (поручик) Красимир Узунов с награден знак „За достойнство и чест“, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Грамотата му бе връчена за принос към националната сигурност и отбраната на страната, точно и обективно отразяване на дейността на Министерството на отбраната, мисиите на Българската армия, за съществен принос към българската военна история и военно-патриотичното възпитание и във връзка с честването на 55-ата му годишнина. Красимир Узунов е първият, получил новоучредения знак „За достойнство и чест“. Той бе награден със заповед на министъра на отбраната, издадена на 25 януари 2018 г., в която се посочва:

За проявена съпричастност с проблематиката на Българската армия, точно и обективно отразяване на живота в Министерството на отбраната и Българската армия, за принос към отбраната на страната, националната сигурност и българската военна история и във връзка с честването на 55-ата годишнина, на основание чл. 31, ал. 1, чл. 240, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 135, ал. 1, т. 4, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и по т. 2, б. „а“ от Приложение №8 от МЗ № OX – 236/25.03.2014г., награждавам с награден знак „За достойнство и чест“ о.р. старши лейтенант /поручик/ Красимир Асенов Узунов – български журналисти и президент на Радио и Информационна Агенция „Фокус“.

Агенция и Радио „Фокус“ започват своята нова рубрика „Да помислим поне една минута за България!“.

Изборът на името не е случаен.През март 1939 г. един голям българин, военен деец, историк и публицист, герой от войните за национално освобождение и обединение, а някога просто полковник Петър Дървингов от Кукуш, създател на Македоно-Одринското опълчение и началник-щаб на 11-та пехотна Македонска дивизия, пише така: „Налага се всеки един от нас да мисли по една минута на ден за България, за нашите идеали и въжделения. Така ще се получат шест милиона минути в ден, достатъчни да поддържат пламъка и вярата в народа.”

Затова днес, повече от всякога, ние сме длъжни да кажем: Мислете всеки ден по една минута за България!

Инфо: Агенция Фокус