Любов под наем от bTV/онлайн – еп. 27, 28 от 21, 22.12.2017

Дениз кани на среща Йомер и Синан. Предлага им да обединят усилията си за зимните колекции на „Пасионис“ и „Трамба“, като обещава да поправи път на марката им на световните пазари. Ясемин е разтревожена, че Дениз може да издаде, че вече е разговарял с нея. Из посещава Йомер в офиса. Дефне забелязва, че той й е заел книгата, която му е подарила, и не скрива раздразнението си. Синан убеждава Йомер да приемат предложението на Дениз, но той не се съгласява, защото се съмнява в почтените му намерения.

Суде се обажда на Синан и го моли да дойде при нея. Той я намира разплакана на улицата и я подслонява в дома си. Йомер съобщава на Дефне, че Из се е завърнала във Франция. Из обаче го очаква в кабинета му. Съобщава му, че не се е качила на самолета я говорила със Синан да се заеме с дизайна в „Пасионис“. Йомер я приемам във фирмата. Из заявява, че отново ще спечели сърцето му само за месец. Тя пристига в жилището му, но Йомер я отпраща в хотела, в който е отседнала.

Дениз изпраща на Синан и Йомер скиците за колекцията на „Трамба“ и очаква те да му отговорят със същия жест. За да се подсигури обаче, Дениз нарежда на Ясемин да му предаде снимки от колекцията на „Пасионис“. Тя го умолява да не постъпва по този начин с нея, но Дениз остава непреклонен. Нериман посещава офиса на „Пасионис“, но не разговаря с Неджми. Йомер помага на Дефне в опитите й да рисува модни скици.

Хулюси пристига в дома на Нериман и тя му съобщава, че Неджми я е напуснал. Хулюси я успокоява, че съпругът й ще се завърне при нея. Йомер настоява Из да му върне „Гордост и предразсъдъци“ и Дефне става свидетелка колко държи на подаръка й. Сердар разпитва Исо откъде Дефне е намерила сумата за погасяването на дълговете му, защото подозира, че неприятностите на сестра му са свързани с решаването на този проблем. Исо отказва да го информира и го съветва да се обърне с въпросите си към Дефне.

Нериман организира тържество по повод завръщането на Суде в Турция. Неджми отказва да присъства въпреки молбите на Суде. Дефне го убеждава да прости на Нериман заради усилията, които тя полага да се помирят. Дерия иска разрешение от Ясемин да покани Исо за свой кавалер на празненството. Ясемин се съгласява, защото се надява Исо да откаже. Нихан отстъпва пред довода на Сердар, че е длъжен да помогне на сестра си и му разказва как Дефне е набавила парите, за да погаси задълженията му. Дерия кани Исо на партито на Суде и той приема.

Синан и Йомер не могат да вземат общо решение за предложението на Дениз и влизат в конфликт. Неджми и Из се опитват да склонят Йомер да се вслуша в доводите на Синан. Йомер иска съвет от Дефне как да постъпи. Тя смята, че трябва да следва интуицията си, която му подсказва, че Дениз му готви капан. Ясемин отказва да предаде на Дениз снимките от колекцията на „Пасионис“. Той я предупреждава, че ще съжалява за решението си. Нериман се чувства непривлекателна и решава да не присъства на празненството на дъщеря си. Суде настоява да мобилизира енергията си и й помага да се приготви за вечерта.

Йомер кани Дефне да работят над скиците в дома му. Суде моли Синан да я отведе на тържеството като неин кавалер. Ясемин забелязва Исо с Дерия и решава, че той се опитва да предизвика ревността й. Насаме го пита защо разиграва този театър. Той настоява Ясемин да реши дали ще имат истинска връзка. Тя признава, че непрекъснато мисли за него. Исо я предизвиква да покаже пред всичките им колеги, че е с него. Ясемин отказва.

Без да е получил съгласието на Йомер, Синан на предава на Дениз снимките от колекцията на „Пасионис“. Йомер и Дефне пристигат заедно на празника, последвани от Из. Неджми също се появява на вечеринката и съобщава на Нериман, че Дефне го е убедила да присъства. Нериман благодари на Дефне.

Гледай видео запис от сериала онлайн или тук

Инфо: Вестник ТВ Сага