МУЗИКАУТОР погва интернет радиа, глоби от 20 000 лева

МУЗИКАУТОР алармира за нелегални интернет радиа

Музикатор предприе активна политика за лицензиране на интернет радиата в България. Акцията е следствие от усилията на дружеството да легализира използването на музика в дигиталната среда.

Развитието на технологиите през последните години постави редица предизвикателства пред защитата на интелектуалната собственост и беше предпоставка за възникването на нови платформи за разпространение на музикално съдържание. МУЗИКАУТОР извърши мониторинг на интернет пространството, при който беше установено наличието на над 200 уеб радиа в България. Към настоящия момент обаче малка част от тях са уредили авторските права върху произведенията, които излъчват. Повечето функционират нелегално, като по този начин ощетяват от една страна творците, а от друга – културата, твърдят от МУЗИКАУТОР .

В случаите на ползване на музикални произведения без уредени авторски права, законът предвижда санкции в размер между две и двадесет хиляди лева, които биват налагани от органите на Министерство на културата. Сумите, които трябва да бъдат платени за ползването на музика се определят на база на тарифа, одобрена от Министъра на културата и зависят от броя посещения на уеб радиото.

Световна практика е договарянето при този тип използване да се осъществява от сдружения за колективно управление на права, каквото се явява МУЗИКАУТОР за територията на България. МУЗИКАУТОР е единствената организация у нас, която има лиценз от Министерство на културата за колективно управление на авторски права върху музикални произведения и свързаните с тях литературни произведения.

Сдружението има над 2500 директни членове и над 60 договора за взаимно представителство с чуждестранни сдружения за колективно управление на авторски права. На тази база Музикаутор представлява авторите от близо 100 страни в света и над 95% от световната музика, който се използва в България.

За уреджането на продуцентските и изпълнителските права уеб радиата следва да сключат отделен договор с ПРОФОН.

 
По темата: