Музикаутор публикува нова оферта към БНР

В новинарската суша от първите дни на новата година най-активни са Музикаутор и БНР.

През 6 януари 2017 г. двете страни разпространиха още официална информация:

14:37 часа, Музикаутор:

Какво остава скрито за обществеността при спора между Музикаутор и БНР?

Музикаутор е припознат партньор на Международната конфедерация на дружествата на композитори и автори CISAC, в която членуват 239 авторско-правни дружества от 123 държави. Ползвайки се с авторитет сред международните си партньори, Музикаутор прие домакинството на най-големия форум на организацията – Европейския комитет на CISAC, който се състоя на 6-7 април 2016 г. в София и в който взеха участие над 100 представители на 40 авторски дружества от Европа.

Въпреки че беше приета резолюция, която сигнализира институциите за несправедливостите, които се случват в сферата на авторските права в България, този въпрос не бе предмет на медийното внимание.

Сега, обаче, Музикаутор бе въвлечено в скандал, който не е по същество, но опитва да дискредитира функцията на организацията за колективно управление на авторски права.

Ако въпросът е коя организация каква е, за Музикаутор е важно обществеността да има предвид следното:

 • Музикаутор е сдружение, чиято дейност е регламентирана от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП);
 • Музикаутор се ръководи изцяло от законовите изисквания, като внедрява международните стандарти, приети от CISAC, в България;
 • Музикаутор работи в тясно сътрудничество с бизнеса, като има партньорски отношения с Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО), Българската асоциация на кабелните комуникационни оператори (БАККО), Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Българската асоциация на музикалните продуценти (БАМП) и други;
 • Музикаутор получава подкрепа в дейността си от редица институции, сред които посолства, общини, университети, които осъзнават важността на авторското право;
 • Музикаутор обработва и изпраща до отговорните институции над 1000 сигнала годишно за нарушаване на авторските права;
 • Музикаутор предприема инициативи за промени в законодателството, които биха създали по-добра среда за развитие на авторските права в България, като има предложения, депозирани в Комисията по културата и медиите, подкрепени от CISAC, Световната организация на продуцентите IFPI, БХРА и Столична община;
 • Музикаутор реализира кампании, които да насочат общественото внимание към проблемите на авторското право, сред които самият Европейски комитет на CISAC, „Нова година за българската култура“ (2015 г.), „Споделяме музика, емоция, култура“ (2014 г.);
 • Музикаутор води прозрачна политика, като публикува официално решенията на Управителния си съвет и подробни годишни отчети за дейността на сдружението;
 • Музикаутор поддържа стажантски програми и студентски практики в партньорство с университетите, обучавайки специалисти в сферата авторското право;
 • Музикаутор инвестира в човешките си ресурси и експертиза, както и в подобряване на технологичния си капацитет, като през 2017 г. в експлоатация ще влезе и нов софтуер за разпределение;
 • Музикаутор търси пътища за разширяване на дейността си, за да подобри приходите на авторите от използване на техни произведения. Въпреки неблагоприятната среда, в последните 5 години Музикаутор е разпределило над 17 000 000 лв. към световните и български автори, като само през 2016 г. е обработило близо 500 000 произведения на над 230 000 автори.
 • Музикаутор подкрепя своите преки членове и стимулира създаването на български произведения, като през последните 5 години дружеството е отпуснало над 500 000 лв. за проекти на 179 автори.

Културните и творческите индустрии генерират 4% от БВП и тяхното стимулиране е съществено за българската икономика. Музикаутор е организация, чиято роля е да осигурява възнаграждения за хората, които реализират културен продукт, така че да продължават да го правят. Това е не само тяхно право, но и необходимост, приета от човечеството.

Поради тази причина смятаме, че поставянето „в ъгъла“ на позицията на Музикаутор е не само некоректно и подвеждащо, но също не е в обществен интерес.

17:10 часа, БНР:

До 17.00 ч. в рамките на работното време днес, 6 януари 2017 г., в Българското национално радио не постъпи ново предложение от сдружението „Музикаутор“.

При това положение среща между ръководствата на БНР и на „Музикаутор“ в понеделник, 9 януари 2017 г. се обезсмисля.

19:47 часа, Музикаутор:

Музикаутор представи предложението си към БНР в срок

Музикаутор изпрати предложението си за размера на авторските възнаграждения, дължими от Българското национално радио, днес, 6 януари 2017 г., в 18.50 ч. по електронната поща до генералния директор на БНР Александър Велев с копие до Съвета за електронни медии и Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори.

Както изпълнителният директор на Музикаутор Иван Димитров пое ангажимент на проведената на 5 януари 2016 г. среща в СЕМ, документът бе изпратен в рамките на днешния ден. В телефонен разговор генералният директор на радиото заяви, че работното време на БНР е до 17.00 ч. и че предложението няма да бъде разгледано до понеделник.

Поради тази причина Музикаутор предоставя на обществеността изготвения документ, като го публикува на своята страница, и декларира готовността си за среща с БНР в понеделник, 9 януари 2016 г., в следобедните часове, а ако това е необходимо, и през почивните дни.

За Музикаутор особено интересното в този случай е, че обезпечаването на обществения интерес на слушателите, което е законово задължение на БНР, в създалата се кризисна ситуация е тясно обусловено от стриктното работно време на ръководството.

 
По темата: ,