Нови книги за радио и тв ефира от професор в СУ

Премиерата на  научните изследвания:  „Радиосредата 2001-2010г. Програми, аудитория, реклама, цифровизация”, „Телевизионната среда 2001-2010г. Програми, аудитория, реклама, регулация, цифровизация” и „Радио и телевизионната среда 2001-2010г. Демография, програми, аудитория, поведение”, ще се състои на 29 ноември 2011г. от 17,30ч. във фойаето на Българското национално радио. Те ще  бъдат  представени  от проф. д-р Любомир Стойков от  СУ ”Св. Климент Охридски”.

Тези научни изследвания са част от изследователския проект „Електронната медийна среда в Република България в условията на преход и цифровизация: 1999-2012г.”, който се осъществява по линия на Фонд „Научни изследвания” към МОМН.

Това са интегрални научни изследвания на радио и телевизионната дейност в Република България по отношение на:

Демографията- селища, население и социално- демографски промени, уловени в последните две преброявания- през 2001г. и 2011г.;

Програмите – разпределение на радио и телевизионните програми  по планови райони, видове оператори и формати;

Аудиторията– развитие на националната радио и телевизионна аудитория  и регионалните  радиоаудитории, а също  и на  аудиториите на Българското национално радио и на Българската национална телевизия;

Медийното поведение– промяна в радиослушането и телевизионната гледаемост по влияние на интернет и новите медии;

Рекламата – динамика на радио и телевизионната реклама , като отражение на икономическата криза и навлизането на интернет;

Регулацията– създаване на медийно законодателство, изграждане на регулаторни органи и правила за обществените оператори БНР и БНТ;

Цифровизацията– развитие на цифровото радио и цифровата телевизия и въвеждане на цифрови стандарти при радио и телевизионните програми.

 
По темата: