Нови правила за плащане влизат в сила в БНТ от догодина

УС на БНТ прие мерки за по-голяма ефективност при излъчването на телевизионни предавания , създадени след 1 януари 2010 г.

С оглед по-ефективно и рационално използване на телевизионните предавания излъчвани в програмите на БНТ, включително и средствата влагани в тяхното производство, респективно цената на закупуване на външните продукции УС на БНТ взе следното решение:

Договорите, сключвани с авторите /сценарист, режисьор, оператор/ за създаване на телевизионни предавания да регламентират, че дължимото по силата на тези договори възнаграждение обхваща създаването на аудиовизуалното произведение, отстъпените права за неговото използване и излъчванията в програмите на БНТ за определен период от една година, считано от датата на първото излъчване.

Възнаграждението за последващо излъчване в програмите на Българска национална телевизия /след изтичане на едногодишен срок от датата на първото излъчване/ на произведеното предаване ще се изплаща чрез дружество за колективно управление на авторски права, съгласно сключения от БНТ договор и при условията на този договор.

Настоящата промяна обхваща единствено телевизионните предавания – собствени, съвместни и външни продукции, създадени след 01 януари 2010г. Авторските възнаграждения за телевизионни предавания, създадени преди тази дата, ще бъдат изплащани по досегашния ред.

Настоящата промяна не включва авторските възнаграждения за създаването и отстъпените права за използване на филми, в т.ч. игрални, телевизионни, сериали, телевизионен театър, оригинално пресъздаване на литературно произведение, научно-популярни и документални филми, създавани чрез СТФ “Екран” или по реда на вътрешното филмопроизводство.

 
По темата: