Посетете изложба „Градът“ в Българското национално радио

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Туристическa информация

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО

„Салон за култура“

НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ

Катедра „Плакат и визуална комуникация“

Представят:

изложба

ГРАДЪТ

ПЛАКАТИ

на преподаватели и студенти

26 май – 14 юни

„Мраморно фоайе“ на БНР

На 26 май от 18 часа в мраморното фоайе на Българското национално  радио ще бъде открита изложбата ГРАДЪТ – плакати на преподаватели и студенти от катедра „Плакат и визуална комуникация” на НХА. Ще бъдат eкспонирани 40 плаката отразяващи живота на столичния град, разгледани през погледа на авторите.

Основната цел на изложбата е да бъде привлечено вниманието на младите хора върху проблемите на София, но и добрите неща, които рядко забелязваме. Изразената активна творческа позиция на студентите и техните преподаватели да предизвика обществения интерес и да обърне внимание на столичани, че обликът на техния град зависи и от отношението им към него.

Изложбата „Градът“ е част от проект, който ще реализира на територията на столицата и други творчески инициативи. Предстои през месец септемви 2011 експозицията да бъде показана и в туристическия информационен център на София (в подлеза до СУ „Св. Климент Охридски“).  По този начин гостите на столицата от страната и чужбина ще усетят вълнението и съпричастността на младите плакатисти към града, в който живеят и творят.

Ръководител на проекта –  проф. Георги Янков

Художници: проф. Иван Газдов, проф. Георги Янков, доц. д-р Николай Младенов, ас. Дамян Дамянов, преп. Стоян Дечев, преп. Ненко Атанасов, преп. Ирина Пенева и студентите от 4 курс на специалност „Плакат и визуална комуникация“ Яна Попова, Свилена Тенева, Надежда Овчарова, Велико Пенчев, Пламена Дончева, Ивона Станиславова, Мария Томова, Сабина Токаджиева, Елица Атанасова

 
По темата: