Прости ми по Нова и онлайн – еп. 779, 780, 781, 782 от 18, 21, 22, 23.05.2018

Фърат предава Седат на Джунейт и полицията, Онур разкрива подлостите на майка си и предотвратява арестуването на Севги (18-и май)

Фериде започва работа, за да може да си върне Гюнеш.

Фърат решава да разкаже на Джунейт за престъпленията на Седат.

Кадер подслушва телефонен разговор между мъжа си и Джейлян. Дочува как Махир проявява загриженост към Джейлян. Махир я заблуждава, че е обсъждал служебен въпрос.

Фирдевс подава сигнал в полицията за кражба на бижу. Севги е арестувана. Бахар споделя с Онур за случилото се и той се досеща, че задържането на Севги е част от плана на майка му. Намира скритата огърлица и я показва на Фирдевс. В присъствието на Севги и Фирдевс Сабрие признава пред разследващите, че е преместила накита докато е почиствала дома на майката на Онур.

Кадер проследява Махир до дома на Джейлян и ги вижда да се прегръщат.

Седат узнава, че Фърат го е предал пред полицаите и Джунейт, и успява да избяга. Джунейт отсяда в хотела, в който Фериде е започнала работа.

Кадер удря Джейлян и Джейлян е откарана в болница, Фирдевс отмъщава на Бахар и семейството ѝ (21-и май)

Джейлян признава на Кадер, че с Махир имат връзка. Кадер я удря и бременната Джейлян припада. Махир я завежда в болница.

Седат нарежда на помощника си да уреди фалшиви паспорти, с който да напуснат Турция. Предава му и документи, които нарежда да бъдат заключени в сейф.

Фирдевс и Исмет посещават дома на Севги. В същото време хазяинът на Севги настоява да получи наема си. Фирдевс решава да отмъсти на Бахар и семейството й, като се свързва с брокер и се представя за купувач на имота, нает от Севги.

Комисар Саваш узнава местоположението на Седат и успява да го арестува.

Собственикът на хотела, в който Фериде е започнала работа, нарежда тя да бъде разследвана по моминското си име.

В дома си Онур намира бележка, оставена от Харика в негово отсъствие.

Адвокатът на Фирдевс задвижва процедура по закупуване на имота и изисква Севги и Шахин незабавно да го напуснат.

Фериде оказва първа помощ на възрастен мъж, който получава сърдечна криза на улицата.

Кадер разбира, че Джейлян очаква дете от Махир, Бахар е нападната по нареждане на Харика (22-и май)

Адвокатът на Фирдевс задвижва процедура по закупуване на имота и изисква Севги и Шахин незабавно да го напуснат.

Кадер посещава болницата, в която Махир настанява Джейлян. Узнава, че тя е бременна.

Харика нарежда Бахар да бъде нападната на улицата и използва случая, за да се сближи с нея.

От подчинените си Яман узнава, че Фериде е била в затвора.

Севги и Шахин са принудени да се изнесат.

Семейство Козан са заплашени от фалит заради неизплатените от Седат данъци на общата им фирма. Осман се свързва с познат на име Муаммер с искане за заем. Муаммер поставя условие – Мурат да сключи брак с дъщеря му Съла.

Възрастният мъж, чийто живот Фериде е спасила, възлага на помощника си да научи самоличността й.

Харика уверява Онур, че се е запознала с Бахар по случайност.

Кадер отказва да бъде съучастница в престъплението на Махир, Ахмет се оказва баща на Яман и разбира, че Фериде работи за сина му, Онур настанява Севги и Шахин в дома си (23-и май)

Баки, нает от Фирдевс да работи срещу Севги, посещава дома на Онур.

Шахин се обажда на Онур с молба да им помогне да си намерят подслон.

Ахмет посещава дома на Фериде и узнава, че тя има дъщеря, която й е отнета при развода.

Осман споделя със Зюхре за условието на Муаммер. Зюхре се възпротивява Мурат да бъде принуждаван да сключва брак.

След разговора с Фериде, Ахмет пристига в хотела на сина си Яман. Изненадан е да забележи документите на Фериде и по този начин научава, че тя работи за Яман.

От Баки, Онур узнава, че Фирдевс го е наела да притеснява родителите на Бахар. Онур настанява Севги и Шахин в дома си.

Махир споделя с Кадер, че възнамерявал да отнеме детето на Джейлян. Кадер отказва да бъде съучастница в престъплението и прогонва Махир от жилището си.

Севги узнава, че изгонването им от къщата е дело на Фирдевс.

Мурат се съгласява да се венчае за Съла, за да спаси имението на Осман.

Гледай видео запис от сериала онлайн или тук или тук

Инфо: Вестник ТВ Сага

(допълва се)