Радио „Алма Матер – Класик ФМ“ „облъчва“ минимум до 2026 г.

Лицензът на радио „Алма Матер – Класик ФМ“ беше удължен до 2026 г.

Срокът на индивидуалната лицензия на радио „Алма Матер – Класик ФМ“ беше удължен от Съвета за електронни медии /СЕМ/ с 15 години, считано от 1 януари 2011 г. Това се вижда от съобщение на сайта на СЕМ.

В съобщението се казва, че Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е лицензиран радиооператор от 1 януари 2001г., а СЕМ не намира, че са извършени някакви нарушения, които да доведат до отнемане на лицензията.

Въз основа на това, както и на факта, че „Алма Матер – Класик ФМ“ залага изключително на образованието, културата и науката, което я прави уникална и съществено я отличава от другите, разпространявани на територията на град София радиопрограми, СЕМ счита, че не са налице пречки да бъде удовлетворено искането за удължаване на лиценза.

Инфо: агенция КРОСС