Радио Лиани хлопна кепенци отдавна… но ПРОФОН взе, че ги осъди!


ПРОФОН спечели дело срещу неизрядно радио

Първото гражданско дело на дружеството за колективно управление правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите-изпълнители – ПРОФОН срещу ползвател, използващ музика от каталога на дружеството, без да заплаща нужните за това суми по сключен договор, бе спечелено на първа инстанция.

С решение номер 271 от 27.07.2010 г. Ловешкият районен съд осъди радио „Лиани” (юридическо лице „Лиани Медиа” ЕООД) за това, че не е изплащало дължимите за използването на музикални звукозаписи възнаграждения за периода 01.07.2006 – 01.02.2008 г. Според решението, радиото трябва да заплати на ПРОФОН възнагражденията в размер на 12 361.80 лв., неустойка за забава в размер на 10 000 лв. и разноски по делото в размер на 1755 лв.

Въпреки, че решението на съда не е окончателно и е възможно обжалване, ПРОФОН счита, че това е един добър съдебен прецедент, който може да послужи като основа за завеждането на други подобни производства срещу неизправни договорни партньори на ПРОФОН.

В момента 68 медии, лицензирани от ПРОФОН са просрочили задълженията си по издадени фактури от сдружението и работят, без да обслужват договорните си отношения към артистите-изпълнители и музикалните продуценти.

Общата сума на задълженията на неизправните страни от медийния сектор по договори с дружеството, възлизат на близо 828 хил. лв. Към всички тях са изпратени покани за доброволно изпълнение в рамките на законовия срок, след изтичането на който предстои предприемането на съответни съдебни действия от страна на ПРОФОН.

Решението на Ловешкия районен съд можете да видите тук: http://www.rs-lovech.bg/2010/sv/07/00634509/53343010.htm

Интересна подробност е, че Радио Лиани не излъчва… от 2009 г.!

ПРОФОН е сдружение с нестопанска цел, което управлява сродните права – правата на музикалните продуценти и артисти-изпълнители в България. Членове на дружеството са български и чуждестранни представители на четирите най-големи музикални компании (Universal Music Group, EMI, Sony Music Entertainment, Warner Music Group), значителен брой независими компании, както и голяма част от водещите български музикални продуценти и знакови артисти-изпълнители.

По силата на договори за взаимно представителство със сродни сдружения в редица страни от Европа и света ПРОФОН представлява и правата на техните членове на територията на България. Също така събира и дължими възнаграждения за своите членове от използването на тяхната музика в чужбина.

ПРОФОН е член на Международната федерация на звукозаписната индустрия – IFPI и кандидат член на Международния Съвет на дружествата за колективно управление на правата на изпълнителите – SCAPR. Чрез тези организации ПРОФОН контактува със сродни сдружения от цял свят и усвоява най-добрите практики и стандарти на колективното управление на права.