Смърт за Сандия и Сурадж в Светлината на моя живот – последни епизоди

ИСТОРИЯТА НА САНДИЯ И СУРАДЖ СВЪРШИ!

САНДИЯ И СУРАДЖ СА МЪРТВИ.

Инфо. за епизодите в Индия!

Сантош вижда, че Сандия и Сурадж са тъжни, и че всички други плачат.
Сантош пита Сурадж какво става, и защо всички плачат.
Сандия и Сурадж казват на Сантош, че имат бомби в стомаха.
Сантош започва да крещи на Сандия , и да я вини, че тя е виновна за това което се случва.
Сантош влиза в къщата, а Сурадж и Сандия тръгват по нея.
Сантош не пуска Сурадж и Сандия да влязат вътре, защото им е много ядосана, и не осъзнава какво прави.
Сантош вижда на пода гримната която изброява минутите до взривът.
Всички се сбогуват с Сандия и Сурадж, и са много тъжни.
Сандия и Сурадж тичат за да стигнат по-бързо до водата.
През това време Арун и Сантош са в храма, Арун убеждава Сантош да прости на Сурадж и Сандия.
Сурадж и Сандия все по-бързо тичат из целият град за да достигнат водата.
Всички хора от Пушкар са разбрали за Сандия и Сурадж, и й дават последна почит.
Сурадж и Сандия стигат до една пътека, когато на Сандия в Кракът и се забиват тръни.
Сурадж изважда тръните от кракът на Сандия, сваля на Сандия обувките, и я взима на ръце.
Сурадж и Сандия стигат до храма където е реката, и се качват на една платформа.
Тогава Сантош започва да вика на Сурадж и Сандия имената, и плаче.
Всички останали от семейството са дошли да се сбогуват с Сандия и Сурадж.
Сурадж и Сандия се радват, че близките им са дошли.
Сантош вижда на гривната , че имат по-малко от 4 мнути.
Сурадж и Сандия се прегръщат, и си казват всички хубави моменти заедно.
Бомбата гърми и оплисква с вода на Сантош лицето, Вед и всички останали плачат за Сурадж и Сандия.
От Сурадж и Сандия няма следа, само брачното колие на Сандия, и медальонът на Сурадж са останали.

Гледай видео запис от сериала онлайн или тук

Инфо: Светлината на моя живот/Diya Aur Baati Hum