Цял свят гледа красотите на Пирина по Da Vinci Learning

Специално предаване за българската планина Пирин ще бъде излъчено от Канал Da Vinci Learning в поредицата „Дивата природа на Източна Европа”

4-ти юли, 01.00 ч.

Българската планина Пирин ще бъде представена от Канал Da Vinci Learning в специалната поредица „Дивата природа на Източна Европа”.

Документалният сериал запознава зрителите със скритите съкровища на природата в места, които някога са била „тера инкогнита” (непозната земя – бел.пр.) в Европа.

Очарователното разнообразие и уникалност на природните паркове и общия пейзаж на страните от Източна и Югоизточна Европа са били скрити зад Желязната завеса. Със специалната поредица на Da Vinci Learning можете да изследвате чудесата на природата в  националните паркове на Унгария и Полша, на планините в България и Румъния, на хълмовете в Словакия, на реките в Русия, и на островите в Хърватска, без да направите дори едно движение. Откривайки особеностите на растителните и животинските видове на Източна Европа ще опознаете природа, много по-девствена от природата на Дивия Запад.

Не пропускайте специалното издание на „Дивата природа на Източна Европа”, посветено на бългрската планина Пирин. Разнообразните варовикови планински пейзажи на Национален парк „Пирин” в Югозападна България включват над 70 ледникови езера и различни ледникови земни формирования с голям брой водопади и пещери. Присъствието на варовикови скали, южното положение на планинската верига и близостта й до Егейско море, съчетани с относителната й изолираност, са направили от Пирин планина важно убежище за много видове.

Горите в парка са основно иглолистни, като широко разпространен е ендемичният македонски бор, който образува най-горния горски пояс в гранитната част на планината. В най-високата част на карстовата зона се намира ендемичният босненски бор. Има голямо разнообразие от животински видове, включващи много ендемични видове и ледникови реликтни видове от фауната на безгръбначните.

Сред застрашените видове птици и бозайници са кафявата мечка, сивият вълк, бялката, видрата, златният орел, лешниковата яребица и черният кълвач.

Програмата “Дивата природа на Източна Европа” обръща по-голямо внимание на някои от тях, като в същото време отдава дължимото и на красотата на региона.

 
По темата: