Високите технологии навлизат в битието на БНР!

Технологично обновление и процес на цифровизация на БНР

Технологичното обновление и ускореното внедряване на цифрови технологии е един от приоритетите на БНР през последните години. Радиото вече използва два цифрови формата и поставя силен акцент върху присъствието си в интернет. От май 2008 г. националното радио първо в страната започна цифрово излъчване за чужбина по технологията DRM. БНР активно участва в подготовката на промените в Закона за радиото и телевизията, гласувани от Народното събрание, с които предстоящата цифровизация на радиото е уредена законодателно, като с тази стъпка страната ни е в синхрон с европейските тенденции.

Технологично обновление

В момента се извършва модернизиране и замяна на оборудването на 6 ключови ефирни и продуцентски студия. Ремонтирано е драматургичното Второ студио и се изгражда обща софтуерна зала за програмите „Хоризонт”, „Христо Ботев”, Радио България и Радио София.

Беше извършена и уникална замяна на оборудването на музикалното Първо студио на БНР. От октомври 2009 г. Първо студио стартира с нови разширени възможности за аналогов запис и цифрова обработка на звука.

По график се внедрява „Далет+” – най-новата софтуерна версия на програмата „Далет”, която БНР използва от 2000 г. Рекордно бързото й внедряване във всички програмни и продуцентски структури завършва в края на м. май 2010 г. Някои от модулите на тази програма бяха кирилизирани специално за БНР, а модернизираният й вариант е внедрен само в Канада и Русия. „Далет+” вече работи в регионалните радиостанции и в момента се внедрява в програма „Хоризонт”. Предстои внедряването й в програма „Христо Ботев” и Радио България, като програма „Христо Ботев”, която за две години безпрецедентно увеличи предавателната си мрежа, ще премине от лентовите студийни технологии към изцяло цифрова обработка и излъчване.

Предстояща стъпка е изграждането на широколентова оптична свързаност между БНР, РРС и кореспондентските пунктове, която ще осигурява достъп до интернет, обмен на данни и звукови про­грами, както и телефония. Оптичната свързаност ще даде възможност за синхронизация и интегриране на системата „Далет”, както и за изграждане на единна фонотечна система.

Преди две години Справочна редакция премина на компютърна информационна система. Започна разработката и на електронен каталог на музикалните архиви. Предвидено е да започне работата по цифровизацията на най-богатия у нас звуков архив, съхраняван в Златния фонд на БНР.

Промяна на качеството и увеличаване на обхвата на покритието на предавателната мрежа

Само за една година (2009) бяха монтирани 67 собствени УКВ-ЧМ предаватели на БНР в крайгранични райони и райони със слабо покритие, край населени пунктове със сложен релеф, както и собствени RDS (енкодери) на всички предаватели на БНР. Това е огромен напредък, тъй като програма „Христо Ботев” например, до 2007 г. не разполага с нито един. В цялата 75-годишна история на БНР държавата изгражда общо 66 УКВ-предаватели (станали собственост на БТК), а през последните 20 години бяха монтирани само два собствени предавателя на БНР.

БНР е един­ствената българска радиостанция, която излъчва на всички видове вълни – средни, дълги, къси, УКВ. Програмите на Българското национално радио се излъчват също така сателитно, цифрово и в Интернет.

Цифрово излъчване

От май 2008 г. БНР първо в страната започна цифрово излъчване за чужбина по технологията DRM. Сега по тази технология се излъчват модули от програмите „Хоризонт” и „Христо Ботев”, както и новини на 4 езика за Западна Европа, Северна Америка, Прибалтика и Русия.

БНР стана съучредител и основен партньор в голямата европейска мрежа „Евранет”, в която участват 16 от най-големите европейски обществени медии. Българското национално радио е и първата радиоорганизация, която започна цифрово излъчване по този европейски проект.

Преходът от аналогово към цифрово излъчване освен модернизация на технологично равнище, означава нови възможности за електронните медии. Цифровизацията позволява по-ефективна употреба на радиочестотния спектър /който по принцип е ограничен ресурс/, повече и по-качествени програми, допълнителни удобства и услуги за хората с увреждания и възрастните хора.

Удвояване на рейтингите

През последните три години е безспорно увеличаването на рейтингите и обхвата на аудиторията на двете национални програми на БНР „Хоризонт” и „Христо Ботев”, показва анализът от системните изследвания на социологическата агенция Маркет линкс.

Последното проучване от февруари 2010 г. сочи, че според слушателите БНР покрива критериите на модерната обществена медия, а общата удовлетвореност от програмите на радиото е висока.

„Хоризонт” се очерта като категоричен медиен лидер с най-добрите новини и публицистика в радиоефира и с 32-38% от аудиторията. През последните три години се наблюдава и трайна тенденция на нарастване на пазарния дял на програмата. През февруари 2010 г. той достига рекордната за последните две десетилетия стойност от 24,1%.

Въпреки силната конкуренция на телевизиите в сутрешния часови пояс, сред своята аудитория, „Хоризонт“ постига по-високи рейтинги от тези на всички телевизионни канали взети заедно, посочва изследването на Маркет линкс.
„Христо Ботев“ е програмата със специално внимание към културата и разнообразните музикални стилове, без да пренебрегва сериозната социално-политическа тематика.
8-а Международна среща на регионалните радио, телевизионни и телекомуникационни организации и производителите на техника за радиоразпръскване

12-14 май 2010

„Златни пясъци”, Варна

Инициативата

Международната среща на регионалните радио, телевизионни и телекомуникационни организации и производителите на техника за радиоразпръскване се провежда за пръв път в България по инициатива на Българското национално радио.

Престижната международна среща е осма поред. Началото е поставено през 2003 г., когато Македонската телекомуникационна компания кани колегите си от страните на бивша Югославия, за да споделят опит и обменят идеи относно процеса на цифровизация и използването на новите технологии. С течение на годините, към инициативата се присъединяват все повече участници от различни европейски страни. Освен Македония, досега домакини на тези ежегодни срещи са били Черна гора, Хърватия, Босна и Херцеговина, Словения, Сърбия и Австрия. Подобен форум дава възможност да се състои професионална дискусия за цифровизацията във всичките й аспекти – от производството на медийни продукти, през цифровите технологии за пренос и радиоразпръскване, до радио и телевизионните приемници.

Участници

Над 100 представители на радио, телевизионни и телекомуникационни организации и компании от 15 европейски държави (Австрия, Босна и Херцеговина, България, Великобритания, Германия, Норвегия, Румъния, Словения, Сърбия, Унгария, Франция, Холандия, Хърватия, Черна гора, и Швеция) се събират във Варна, за да представят свои проекти и да дискутират предизвикателствата на цифровата ера.  В срещата ще вземат участие и едни от най-големите производители на техника за радиоразпръскване с инвеститорски интерес в България и региона.

Основни теми

На миналогодишната среща във Виена основните теми на дискусията бяха посветени на новите цифрови технологии в областта на радиото и телевизията. През тази година те отново присъстват в дневния ред, допълнени от темите за цифровизацията на студийните и предавателни комплекси и мрежите за радиоразпръскване:

 • Цифрови технологии и цифрово радио;
 • Студийни и предавателни цифрови комплекси;
 • Цифровизация на мрежите за радиоразпръскване и симулкаст;
 • DVB-T по региони;
 • HDTV, SAT TV и IPTV.

Списък на участниците

България

 • Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията – Никола Манчев – началник отдел „Управление на радиосъобщенията”; секретар на „Съвета по националния радиочестотен спектър” към Министерския съвет
 • Съвет за електронни медии – Анна Хаджиева, член на СЕМ
 • Съвет за електронни медии – Тодор Димов, експерт
 • Комисия за регулиране на съобщенията – Веселин Божков, председател
 • Комисия за регулиране на съобщенията – Николай Иванов, началник отдел „Спътникови мрежи, нови технологии и ЕМС”
 • Българско национално радио – Валери Тодоров, генерален директор
 • Българско национално радио – Константин Кунов – директор „Дирекция техника”
 • Българско национално радио – Александър Пешев – директор „Информационни и нови медийни технологии”
 • Българско национално радио – Ангел Недялков, главен продуцент „Мултимедийни програми”
 • Тотал ТВ България – Иван Тотев, изпълнителен директор
 • Тотал ТВ България – Ваня Бижева
 • Rohde and Schwartz – Георги Владимиров, началник офис
 • Space Line LTD – Димитър Тодоров, управител
 • Space Line LTD – Венцислав Георгиев, управител
 • Нера Нетуоркс – Кирил Атанасов, технически директор
 • Нера Нетуоркс – Никола Куманов
 • БТК – Кеворк Месроб, началник РРТС
 • БТК – Ангел Гавраков, старши експерт
 • Раком НТ ЕООД – Мартин Тодоров, изпълнителен директор
 • Раком НТ ЕООД – Стефан Стоилов, търговски директор
 • Раком НТ ЕООД – Петър Пеев, технически директор
 • Дева Броадкаст  – Димитър  Атанасов
 • Дева Броадкаст – Христослав  Райков
 • Дева Броадкаст – Тодор Иванов, генерален директор
 • Дева Броадкаст –Петранка Иванова
 • БНТ – Веселин Ценов, ръководител направление „Излъчване”
 • Маркотек – Анна Антонова
 • ТИ ВИ БИ КОМ ЕООД –  Евгений Зафиров, управител
 • ТИ ВИ БИ КОМ ЕООД  –  Антон Зафиров, сервизен инженер
 • eFellows LTD – Красимир Каменов
 • eFellows LTD – Ростислав Русев
 • Нютек – Борис Янакиев, генерален директор
 • Нютек – Явор Янакиев, директор „Продажби“

Австрия

 • Rohde and Schwartz – Mr. Franz Buchsenmeister, Managing Director
 • Rohde and Schwartz – Mr. Franz Egerer, Sales Central and Eastern Europe
 • Rohde and Schwartz – Mr. Philipp Stipek, Sales Manager CEE Broadcast
 • ORS – Mr. Frank Schulz, Project Manager
 • ORS – Mr. Ronald Brunner, Key Account Manager
 • ORS – Ms. Katarina Stefanovic, Assistant Marketing, Sales and Communication
 • Spinner- Mr. Helmut Hartner, Sales BG RO RS
 • Spinner – Mr. Michael Hartner, Sales BG RO RS
 • Spinner – Mr. Petr Juricek, Sales BG RO RS
 • Du-pro – Mr. Dubravko Petrovic, Director

Босна и Херцеговина

 • RTV Bosnia and Herzegovina – Mr. Mujo Šehić, Head of broadcasting system
 • RTV Bosnia and Herzegovina – Mr. Almir Hergić, Monitoring microwave and satellite communications
 • RTV Bosnia and Herzegovina -Mr.Muamer Imamović, Engeneer
 • RTV Bosnia and Herzegovina – Mr. Kerim Resić, Head of Development and design
 • Radio Televizija Republike Srpske – Mr. Momir Curović, Head of technical center Sarajevo

Великобритания

 • Harris Corporation – Mr. Emil Bickel

Германия

 • Rohde and Schwartz – Mr. David Smith, Business Development Manager
 • Spinner – Mr. Lothar  Urmann, Sales
 • Kathrein-Werke KG – Mr. Rudolf Körtvelyessy, Sales Manager
 • LS Telcom – Mr. Daniel Nowok, Area Sales Manager
 • LS Telcom – Mr. Stephan  Wenz, Account Manager Consulting and Engineering

Норвегия

 • Norkring d.o.o. – Mr. Christian Skottun, CEO
 • Norkring d.o.o. – Mr. Trond Kaare Hagen, Commercial Director

Румъния

 • Romanian Radio Broadcasting Corporation – Mr. Mihai Dumitru, Head of Technical Development Division
 • Romanian Radio Broadcasting Corporation – Mr. Constantin  Burloi, Director, Technical Department
 • Romanian Radio Broadcasting Corporation – Ms Corina Ratiu, Chief broadcasting officer
 • Romkatel – Mr. Ovidiu  Stanescu
 • Romkatel – Mr. Dan Tomin
 • Romanian Radiocommunication National Society – Mr. Marian Ionita, Development Manager
 • Romanian Radiocommunication National Society- Mr. Doina  Micu
 • PRO TV SA – Mr. Eugen Ionita, Telecom Director
 • PRO TV SA – Mr. Bogdan Andreescu, Uplink manger

Сърбия

 • Rohde and Schwartz – Mr. Petar Pavasovic, Director of Rep. Office R&S Belgrade
 • Serbia BroadBand – Mr. Milan Shrestha, DTH Engineer

Словения

 • Rohde and Schwartz – Mr. Grega Lancner, Sales
 • IMP TEN-TELEKOM d.o.o. – Ms. Urška Pibernik, Purchase Manager
 • IMP TEN-TELEKOM d.o.o. – Mr. Ernest Seilnacht, Sales Manager
 • Nera Networks AS – Primoz Kuzman
 • RTV Slovenia – Mr. Miran Dolenec, Director
 • RTV Slovenia – Mr. Jože Vrhovšek, Head of engineering
 • RTV Slovenia – Mr. Gregor Jeraša, R&D engineer
 • RTV Slovenia – Mr. Bojan Ramšak, R&D engineer
 • Elti DOO – Mr. Denis Saruga, CEO
 • Elti DOO – Mr. Joze Caf, Director
 • APEK  – Mr. Milan Lapornik, Head of broadcasting spectrum management
 • APEK  – Mr. Igor Funa, Broadcasting expert
 • Pro Plus – Mr. Tomislav Kalan, Broadcasting Director

Унгария

 • Cisco Systems – Mr.Stefan Tsvetkov, Sales Business Development Manager

Франция

 • France – Digitag – Mr. Daniel Sauvet Goichon, Chairman

Холандия

 • Funke Digital TV – Ms Tatjana Medic, Business Development Manager

Хърватия

 • Croatian Post and Electronic Communiactions Agency – Mr. Milenko Krivisek, Council President
 • Croatian Post and Electronic Communiactions Agency – Mr. Dražen Lučić, Executive Director
 • Nova TV – Mr. Miljenko  Logožar , Chief Technical Office
 • Transmitters and Communications LTD – Mr. Denis Kulisic, President of the Board
 • Transmitters and Communications LTD – Mr. Boris Klenovic, Board Member
 • Transmitters and Communications LTD – Mr. Tigran Vrzina, Manager
 • Transmitters and Communications LTD – Mr. Domagoj Frank, Manager
 • Transmitters and Communications LTD – Mr. Zoran Kezan, Manager
 • Transmitters and Communications LTD – Mr. Goran Strbac, Manager

Черна гора

 • Broadcast Centre of Montenegro – Mr. Dragan Mrkic, Planning Department
 • Broadcast Centre of Montenegro – Ms Ljiljana Bracanovic Nikolic, Engineer

Швеция

 • Exir Broadcasting – Mr. Magnus Wiberg, Technical Sales Manager
 • Exir Broadcasting – Mr. Christian Hansson, Area Sales Manager
 
По темата: ,